Trò chơi dân gian nhảy lò cò thường được chơi thành một nhóm với số lượng từ 2 đến 5 người. Có thể nhiều hơn nhưng sẽ mất nhiều thời gian để quay vòng một lượt chơi hơn.

Kẻ một hình chữ nhật chiều dài khoảng 4m, rộng khoảng 1m, kẻ một đường thẳng chia đôi chiều dài và kẻ 5 đường ngang chia hình chữ nhật làm 10 ô nhỏ, ở đầu hình chữ nhật kẻ một hình bán nguyệt (điểm giữa hình bán nguyệt gọi là tâm), cuối hình chữ nhật kẻ một đường ngang cách hình chữ nhật khoảng 1m (làm vạch đứng đi cái).

Sau đó, đánh số thứ tự hàng dọc từ 1 đến 5 và tương ứng hàng dọc bên kia từ 10 đến 6 vào những ô vuông nhỏ. Mỗi người kiếm một mảnh ngói, gạch nhỏ hoặc dép của mình để làm hòn cái.

Khi bắt đầu chơi, người chơi đứng vào vạch đi cái, rồi ném hòn cái của mình sao cho gần tâm nhất, cái của ai gần tâm nhất được đi trước. Người đi trước đứng ở vạch đi cái, ném cái vào ô 1 sao cho không chạm vạch, sau đó nhảy lò cò từ ô 10 đến hết ô 6, khi nhảy sang vòng bán nguyệt thì được nghỉ cả hai chân rồi lò cò tiếp từ ô 5 về ô 2 và cúi xuống nhặt lấy hòn cái ở ô số 1, nhưng không được thả chân kia xuống và không được chống tay, xong nhảy lò cò qua ô số 1 ra ngoài. Nếu hoặc không nhặt được hòn cái hoặc em đó bị ngã là mất lượt.

Lên ô 2, người chơi đứng ở vạch cái, ném cái vào ô 2, sau đó chơi như ở ô 1. Tiếp tục lên các ô 3, 4, 5, khi sang các ô 6 đến 10 thì nhảy lò cò từ ô 1. Nhảy hết ô 10 thì được tậu ruộng (hoặc tậu nhà), đứng ở tâm của hình bán nguyệt quay lưng lại các ô, tay cầm hòn cái ném vòng qua đầu, hòn cái rơi vào ô nào thì được tậu ruộng ở ô đó. Nếu ném lệch ra ngoài thì mất lượt. Ruộng của người nào thì người ấy được nghỉ chân (đừng 2 chân) khi nhảy đến đó và cũng không được nhảy lò cò vào nhà của mình, nếu lỡ co chân thì gọi là “cháy ruộng” và ô đó trở lại ô bình thường.

Những lần sau được tậu ruộng, người chơi sẽ cố ném cái vào ô liền kề ô ruộng trước để được nghỉ chân lâu hơn, và cho người chơi khác không nhảy qua được hoặc không với lấy hòn cái được vì quá xa. Khi nhảy đến ruộng của người khác phải nhảy cách qua ô ruộng. Nếu muốn nghỉ nhờ phải xin hoặc nộp “cống” cho chủ ruộng, ví dụ chịu một búng tai.

Ngoài ra, ở một số nơi, thay vì cúi xuống nhặt hòn cái thì người chơi sẽ lấy chân đang lò cò đá hòn cái ra phía ngoài vạch đứng ném cái. Nếu hòn cái không ra khỏi ô, hoặc sang ô khác hoặc nằm trên vạch hoặc em đó bị ngã là mất lượt.

Ta cũng có thể thay đổi cách vẽ và số lượng ô chơi. Dưới đây là một cách vẽ ô chơi khác cũng đang phổ biến hiện nay:

Sưu tầm, tổng hợp