Tất cả người chơi nắm tay nhau, vừa đi vừa đung đưa tay theo nhịp bài đồng dao:

Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cửa nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Ù à ù ập
Ngồi xập xuống đây

Khi đọc đến câu “Ngồi xập xuống đây” thí tất cả cùng ngồi xổm một lát, rồi lại đứng dậy vừa đi vừa hát tiếp.

Tuy nhiên, có một cách chơi thú vị hơn của trò chơi dung dăng dung dẻ, cũng rất phổ biến đó là:

Mọi người sẽ vẽ sẳn các vòng tròn nhỏ trên đất, số lượng vòng tròn ít hơn số người chơi 1 đơn vị. Khi chơi, các bạn nắm áo tạo thành một hàng đi quanh các vùng tròn và cùng đọc bài đông dao như trên. Khi đọc hết câu “ngồi sập xuống đây”, các bạn chơi nhanh chóng tìm một vòng tròn gần nhất và ngồi xệp xuống.

Sẽ có một bạn không có vòng tròn để ngồi và bị loại. Tiếp tục xoá thêm 1 vòng tròn và chơi như trên, lại sẽ có 1 bạn không có chỗ ngồi. Trò chơi tiếp tục khi chỉ còn 2 người cho đến khi tìm ra người chiến thắng.

Sưu tầm, tổng hợp