Trò chơi này rèn luyện phản xạ nhanh nhẹn và không đòi hỏi phải có sân chơi cũng như cần có quá nhiều người chơi. Thông thường sẽ có từ 3 người chơi trở lên, nhưng cũng có thể biến thành trò chơi giữa mẹ và bé.

CÁCH CHƠI
Chọn một người xòe bàn tay ra, những người khác giơ ngón trỏ ra đặt vào long bàn tay vào. Người xòe bàn tay sẽ đọc thật nhanh:

Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết chương
Ba vương ngũ đế
Chấp chế đi tìm
Ù à ù…ập.

Đọc đến chữ “ập” người xòe tay nắm lại, những người khác cố gắng rút tay ra thật nhanh, ai rút không kịp bị nắm trúng thì vào thế chỗ người xòe tay và vừa làm vừa đọc bài đồng dao cho các bạn khác chơi.

Một số nơi sau câu “Ù à ù ập” còn có thêm câu “Đóng sập cửa vào”, trong trường hợp này khi đọc đến chữ “vào” thì người xòe tay mới nắm lại.

Sưu tầm, tổng hợp