Có hai anh chàng nọ ngồi uống rượu với nhau. Trên bàn lúc đó chỉ còn mỗi 2 con tôm: 1 con to và 1 con nhỏ.

Cả hai đều không ai dám ăn trước, vì ăn trước ai lại đi ăn con tôm to thì không phải phép. Chờ mãi không thấy người kia ăn trước, anh A bèn nói:

Kìa bác, mời bác xơi tôm. Cái giống này nó kị nhất là nguội, tanh.

Anh B liền bảo:

Em không dám. Mời bác xơi trước. Bác chả thích cái món này lắm còn gì.

Cả hai lại ngồi nhìn. Một lúc sau sốt ruột quá, anh A bèn nghĩ ra một cách. Đó là vì biết anh B rất sợ vợ, hôm nay chắc lại trốn vợ ra đây uống rượu, nên chỉ ra phía xa xa nói:

Ô kìa. Hình như vợ bác đang đi tìm thì phải.

Anh B sợ quá hốt hoảng chạy đi trốn. Chỉ chờ có thế, anh A gắp lấy con tôm to cho vào miệng ăn. Anh B ngồi nấp một lúc không thấy động tĩnh gì bèn quay lại, nhìn thấy trên bàn chỉ còn lại con tôm nhỏ, bực tức nói:

Bác thật là…đã ăn trước lại còn ăn con tôm to.

Anh A cười nói:

Thế nếu là bác thì bác sẽ làm thế nào?

Anh B tự tin nói lớn:

Tất nhiên! Tôi sẽ ăn con tôm nhỏ.

Anh A lại cười nói:

Thì đằng nào mà chả thế. Chính vì biết bác sẽ ăn con tôm nhỏ, nên tôi đành ăn con tôm to vậy.