Nhân ngày rảnh rỗi, không có khách nào vào xem bói, nên năm ông thầy bói mù cùng nhau ngồi nói chuyện với nhau.

Thầy nào cũng chưa từng một lần nhìn thấy con voi nên không biết hình thù nó ra sao. Bỗng nghe dân tình kháo nhau có người đang dắt voi đi ngang qua làng. Năm ông thầy bói chung tiền vào đưa cho người quản voi bảo họ cho voi dừng lại để xem.

Thầy thì sờ vòi, thầy sờ ngà, thầy sờ chân, thầy thì lại sờ tai, còn một thầy thì sờ đuôi. Sau khi sờ voi kĩ lưỡng thì 5 thầy lần lượt phán.

Thầy sờ vòi của voi thì phán:

Tôi cứ tưởng con voi nó thế nào chứ hóa ra nó cũng sun sun như con đỉa thôi

Thầy sờ ngà voi thì lại phán:

Tôi thấy nó đâu có như con đỉa, nó dài dài cứng cứng như cái đòn càn

Tiếp đến thầy sờ tai thì phán:

Không phải, nó bè bè như là cái quạt thóc

Thầy sờ chân voi phản ứng ngay:

Các ông đều sai hết, nó sừng sững như là cái cột đình vậy

Cuối cùng thầy sờ đuôi phán:

Bốn ông chả ai nói đúng cả, tôi thấy nó tua tủa như là cái chổi xể cùn

Năm thầy bói mỗi người một ý, không ai chịu nhường ai cả, nên nhảy vào cãi lộn rồi xô xát đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán.

Sưu tầm, tổng hợp