Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng

2019-08-11T15:15:30+07:00

Ngọc Hoàng trị vì trên trời có hai con gái xinh đẹp tuyệt trần. Ngọc Hoàng yêu quý hai nàng lắm nên mới cho

Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng2019-08-11T15:15:30+07:00

Thần thoại ông Trời

2019-08-11T09:57:27+07:00

Ngày xưa, khi vạn vật còn chưa có, thế giới đã tồn tại ông Trời. Ông Trời có một quyền phép vô song, quyền

Thần thoại ông Trời2019-08-11T09:57:27+07:00

Cóc kiện trời

2019-09-25T09:26:37+07:00

Ngày xửa ngày xưa, vào năm nào cũng không rõ nữa, năm ấy hạn hán nặng nề. Trên trời không đổ một giọt mưa,

Cóc kiện trời2019-09-25T09:26:37+07:00

Thần trụ trời

2019-08-11T09:42:23+07:00

Thần Trụ Trời là vị thần khởi thủy trong thần thoại Việt Nam. Thuở ấy, chưa có muôn vật và loài người. Trời đất

Thần trụ trời2019-08-11T09:42:23+07:00