Tục ăn trầu cau của người việt

2019-02-11T13:54:09+07:00

Ăn trầu là một phong tục cổ truyền của người Việt Nam có từ thời Hùng Vương. Miếng trầu gắn liền với một câu

Tục ăn trầu cau của người việt2019-02-11T13:54:09+07:00

Phong tục dựng cây nêu ngày Tết

2019-02-11T13:52:54+07:00

Trong phong tuc tín ngưỡng lâu đời của người Việt thì cây nêu là một thân cây được người dân Việt Nam nói chung,

Phong tục dựng cây nêu ngày Tết2019-02-11T13:52:54+07:00

Phong tục khai bút đầu xuân

2019-02-11T13:49:41+07:00

Tục khai bút đầu xuân hay còn gọi là khai bút đầu năm hay chắp bút đầu năm thường được các học sỹ, học

Phong tục khai bút đầu xuân2019-02-11T13:49:41+07:00