Dê đen và dê trắng cùng đi qua một chiếc cầu nhỏ. Hai chú dê đi ngược chiều đến giữa cầu thì gặp nhau. Chẳng may, cầu thì hẹp, mà cả hai ai cũng muốn qua trước.

Dê trắng nói:

Anh bạn, anh hãy nhường tôi đi trước.

Dê đen lắc đầu, nói:

Không được, anh phải nhường tôi đi trước mới đúng.

Cả hai nhất quyết không ai chịu nhường ai, cuối cùng dê đen và dê trắng lao vào húc nhau rồi cùng rơi tõm xuống nước.