Một anh có râu và một anh không râu ngồi nói chuyện với nhau. Anh không râu muốn chế nhạo anh có râu, liền hỏi:

Ðố anh biết trên thế gian, cái gì cứng nhất nào?

Anh có râu đáp:

Cứng nhất chỉ có đá với sắt.

Anh không râu lắc đầu:

Không phải. Ðá đập cũng vỡ, sắt nung cũng mềm.

Anh có râu đành chịu, hỏi lại:

Thế thì là cái gì?

Anh không râu chỉ vào cằm anh có râu:

Râu là cứng nhất! Da mặt anh dày như thế kia mà râu cũng đâm thủng được, thì râu chẳng cứng nhất là gì?

Anh có râu suy nghĩ một lúc rồi bảo:

Da mặt tôi dày thật, nhưng làm sao mà dày sao bằng da mặt anh được!

Anh không râu trong lòng đang cười đắc ý tự dưng ngớ ra không hiểu tại sao, bèn hỏi:

Hà cớ làm sao anh lại bảo da mặt tôi dày hơn da mặt anh:

Anh có râu bèn cười khoái chí nói:

Thì râu cứng đến thế cũng không dùi thủng được da mặt anh thì da mặt bác chả dày hơn da mặt tôi là gì.

Sưu tầm, tổng hợp