Có một chú quạ đang khát nước, chú đã bay rất lâu để đi tìm nước nhưng chẳng gặp ao hồ hay sông suối nào cả. Mệt quá, chú đậu xuống cành cây nghỉ chân. Quạ nghĩ:

Khát quá. Nếu không tìm được nước uống thì mình sẽ chết khát mất thôi.

Bỗng nhiên, chú nhìn xuống phía dưới và thấy trên mặt đất có một cái bình. Quạ bèn sà xuống, chú phát hiện ra rằng trong bình có nước. Quạ mừng rỡ, nhưng do trong bình còn ít nước, miệng bình thì lại bé nên quạ không thể nào thò mỏ vào uống nước được.

Đang chưa biết làm thế nào.

Nhìn xung quanh, quạ thấy những viên sỏi nhỏ nằm lăn lóc ở gần đấy. Suy nghĩ một lúc, chú dùng mỏ gắp một viên sỏi thả vào bình. Cứ như vậy, quạ gắp những viên sỏi khác và tiếp tục thả vào bình.

Chẳng bao lâu, nước đã dâng lên đến miệng bình. Giờ thì quạ có thể thò mỏ vào để uống nước. Quạ vui sướng khi nhìn thấy công sức của mình đã có kết quả. Chú uống thỏa thích những giọt nước mát lành rồi bay lên cây nghỉ ngơi.