Trí khôn của ta đây

2019-10-01T22:21:32+07:00

Một ngày nọ, có một con cọp rất lớn từ trong rừng sâu đi ra ngoài kiếm ăn. Nó trông thấy ở ngay thửa

Trí khôn của ta đây2019-10-01T22:21:32+07:00

Chú bé chăn cừu

2019-02-13T23:57:34+07:00

Một chú bé chăn cừu cho chủ hay thả cừu ở gần một khu rừng cách làng không xa lắm. Chăn cừu được ít

Chú bé chăn cừu2019-02-13T23:57:34+07:00

Hai con dê qua cầu

2019-02-13T23:25:08+07:00

Dê đen và dê trắng cùng đi qua một chiếc cầu nhỏ. Hai chú dê đi ngược chiều đến giữa cầu thì gặp nhau.

Hai con dê qua cầu2019-02-13T23:25:08+07:00

Con quạ thông minh

2019-02-12T09:46:35+07:00

Có một chú quạ đang khát nước, chú đã bay rất lâu để đi tìm nước nhưng chẳng gặp ao hồ hay sông suối

Con quạ thông minh2019-02-12T09:46:35+07:00

Thầy bói xem voi

2019-02-11T22:06:43+07:00

Nhân ngày rảnh rỗi, không có khách nào vào xem bói, nên năm ông thầy bói mù cùng nhau ngồi nói chuyện với nhau.

Thầy bói xem voi2019-02-11T22:06:43+07:00

Rùa và thỏ

2019-09-22T22:38:51+07:00

Ở một khu rừng nọ, có một chú Thỏ lúc nào cũng chỉ thích khoe khoang về tài chạy nhanh như gió

Rùa và thỏ2019-09-22T22:38:51+07:00

Ếch ngồi đáy giếng

2019-02-14T19:16:06+07:00

Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ.

Ếch ngồi đáy giếng2019-02-14T19:16:06+07:00