Ăn khế trả vàng

2019-10-02T22:47:56+07:00

Ngày xửa ngày xưa, ở một gia đình nọ, cha mẹ mất sớm, hai anh em sống với nhau. Tuy là anh

Ăn khế trả vàng2019-10-02T22:47:56+07:00

Cóc kiện trời

2019-09-25T09:26:37+07:00

Ngày xửa ngày xưa, vào năm nào cũng không rõ nữa, năm ấy hạn hán nặng nề. Trên trời không đổ một giọt mưa,

Cóc kiện trời2019-09-25T09:26:37+07:00

Thạch Sanh

2019-08-09T09:14:28+07:00

Ngày xửa ngày xưa, ở quận Cao Bình có vợ chồng bác tiều phu Thạch Nghĩa, vợ chồng bác rất hay giúp đỡ mọi

Thạch Sanh2019-08-09T09:14:28+07:00

Cây tre trăm đốt

2019-02-13T14:06:11+07:00

Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh phải đi làm người ở cho một phú ông. Thấy

Cây tre trăm đốt2019-02-13T14:06:11+07:00

Sự tích chú Cuội – Cung Trăng

2019-09-07T13:08:41+07:00

Ngày xửa ngày xưa, có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như mọi ngày, Cuội ta vác rìu vào rừng sâu

Sự tích chú Cuội – Cung Trăng2019-09-07T13:08:41+07:00

Sự tích Hồ Gươm

2019-09-25T09:37:40+07:00

Vào thời ấy, giặc Minh đặt ách đô hộ lên nước ta, chúng coi dân ta như cỏ rác và áp đặt những chính

Sự tích Hồ Gươm2019-09-25T09:37:40+07:00

Cậu bé Tích Chu

2019-09-15T13:59:36+07:00

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Tích Chu, bố mẹ Tích Chu mất sớm, Tích Chu ở với

Cậu bé Tích Chu2019-09-15T13:59:36+07:00

Sự tích ông Công ông Táo

2019-02-13T14:05:17+07:00

Táo Quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão

Sự tích ông Công ông Táo2019-02-13T14:05:17+07:00

Sự tích trầu cau

2019-08-09T09:00:15+07:00

Ngày xửa ngày xưa, ở nhà nọ có hai anh em ruột, người anh tên là Tân, còn người em tên là Lang. Đặc

Sự tích trầu cau2019-08-09T09:00:15+07:00

Sự tích bánh Chưng – bánh Giầy

2019-09-19T21:35:46+07:00

Ngày xửa ngày xưa, vào đời vua Hùng Vương thứ sáu, sau khi dẹp xong giặc Ân, nhà vua muốn truyền lại

Sự tích bánh Chưng – bánh Giầy2019-09-19T21:35:46+07:00